VERSION: 2.0_GLOBAL

 

Datum účinnosti: 15. května 2018

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI UNIVERSAL MUSIC GROUP

 

Tyto zásady ochrany soukromí popisují, na jakém základu zpracováváme vaše informace (které mohou zahrnovat osobní údaje, jak je definují právní předpisy o ochraně údajů), které shromažďujeme a které nám poskytujete prostřednictvím této webové stránky, aplikace či služby (dále „stránka“). Pročtěte si prosím tyto zásady pozorně, abyste se seznámili s našimi postupy, které se týkají vašich informací a toho, jak s nimi nakládáme.

Klikněte prosím na oddíly níže, abyste se dozvěděli víc o našich zásadách ochrany soukromí:

 • KDO JSME
 • KONTAKT
 • INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT
 • INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME Z JINÝCH ZDROJŮ
 • JAK VAŠE INFORMACE MŮŽEME POUŽÍVAT
 • ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ
 • ULOŽENÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • SOUBORY COOKIE
 • SOCIÁLNÍ MÉDIA A JINÉ TŘETÍ STRANY, KTERÉ NÁM POSKYTUJÍ OBSAH, REKLAMY NEBO ZAJIŠŤUJÍ FUNKČNOST NAŠICH SLUŽEB
 • DĚTI
 • VAŠE PRÁVA
 • VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ V KALIFORNII
 • ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
 • ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ
 • UŽIVATELÉ Z EVROPSKÉ UNIE

 


 

KDO JSME

Tuto stránku provozuje Universal Music s.r.o. Velvarská 7 160 00 Praha 6 (dále „my“), který je správcem údajů odpovědným za zpracování osobních údajů podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společností UMG Recordings Services Inc s adresou 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, Kalifornie, USA, jako s nezávislým správcem údajů podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Každý z Universal Music s.r.o. a společnost UMG Recordings Services Inc. vám v těchto zásadách ochrany soukromí odděleně zpřístupní tyto údaje (a nezbytné odkazy v těchto zásadách ochrany soukromí na „nás“ budou pro takové účely považovány za odkazy na společnost UMG Recordings Services Inc.).

Za „společnosti UMG“ se v těchto zásadách ochrany soukromí považují všechny subjekty, které společnost UMG kontroluje, kterými je kontrolována nebo je s nimi pod společnou kontrolou, včetně dceřiných společností, společných podniků nebo jiných subjektů, u nichž má společnost UMG podstatný vlastnický podíl.

KONTAKT

Vítáme dotazy, komentáře a požadavky ohledně těchto zásad ochrany soukromí. Můžete je položit kliknutím zde nebo zasláním e-mailu na příslušnou adresu uvedenou výše.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti UMG můžete kontaktovat kliknutím zde.

Pokud máte otázky, komentáře či požadavky, které se netýkají těchto zásad ochrany soukromí, obraťte se prosím na tyto Často pokládané otázky, kde naleznete způsob, jak společnost UMG kontaktovat.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Pokud používáte stránky či nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, sociálních médií, textových zpráv, telefonicky nebo jiným způsobem, můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • Informace, které nám poskytnete, včetně:

o   formulářů, které vyplníte na této stránce;

o   obsahu vaší telefonické, e-mailové nebo jiné komunikace s námi;

o   registrace na stránkách;

o   odběrů nebo objednávek na stránkách;

o   účasti na diskusních fórech nebo na jiných funkcích sociálních médií stránek;

o   účasti v soutěži, propagační akci nebo v dotazníku;

o   případně včetně životopisu, historie zaměstnání, CV, či jiných informací týkajících se žádosti o zaměstnání;

o   nahlášení problému nebo žádosti o asistenci na stránkách.

Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, datum narození, platební údaje, osobní popis, fotografie nebo obrázky či komentáře.

 • Informace, které o vás shromažďujeme.

Pokaždé, když navštívíte naše stránky, můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

o   technické informace, včetně IP adresy, přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí zásuvných modulů pro prohlížeče, operačních systémů a platforem;

o   informace o vaší návštěvě, včetně sledu klikání na odkazy na naší stránce, prostřednictvím naší stránky a z naší stránky (včetně data a času);

o   stránky, které jste si zobrazili nebo které jste vyhledávali; doby načítání stránek, chyby při stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci se stránkami (jako je posunování stránek, klikání a přejíždění myší) a způsoby, jakými jste ze stránky odešli.

 

Můžeme také shromažďovat informace o vašich zařízeních (včetně telefonů, počítačů nebo jiných zařízení), které využíváte pro přístup k našim stránkám. Takové informace mohou zahrnovat jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilní síti (včetně telefonního čísla), IP adresu, jazyk a časové pásmo, operační systém, verzi hardwaru, umístění zařízení (včetně specifického geografického umístění, prostřednictvím signálů GPS, bluetooth nebo WiFi).

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME Z JINÝCH ZDROJŮ

Úzce spolupracujeme s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analýzy, sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, poskytovatelů informací o vyhledávání, agentur pro reference důvěryhodnosti, třetích stran, které zajišťují funkčnost po přihlášení a integraci sociálních sítí) a můžeme od nich přijímat informace o vás.

Pokud používáte funkce našich stránek nebo jiných webových stránek UMG, které jsou propojené s vašimi online profily, účty či službami (včetně vašich účtů na sociálních sítích) (dále „propojené účty“), můžeme shromažďovat jakékoli informace, jejichž shromažďování jste povolili v nastavení těchto propojených účtů. Pokud se například přihlásíte na naši stránku prostřednictvím svého účtu na Facebooku a povolili jste, že Facebook může váš profil s námi sdílet, můžeme tyto informace shromažďovat. Informace, které obdržíme z propojených účtů, zahrnují e-mailovou adresu, jméno a příjmení, místo (město a země bydliště), pohlaví, datum narození, informace o označování „to se mi líbí“, příspěvcích nebo jiné společenské aktivity. Zkontrolujte si prosím nastavení soukromí svých propojených účtů a ověřte si, jaké informace nám tímto způsobem poskytujete.

Pokud žádáte o práci ve společnosti UMG, informace, které nám poskytnete, můžeme použít při komunikaci se třetími stranami ohledně vaší žádosti, a to do té míry, do jaké nám to umožňuje zákon, včetně ověření dokladů, historie zaměstnání, referencí, ověření spolehlivosti nebo pro jiné účely související se žádostí o zaměstnání.

JAK VAŠE INFORMACE MŮŽEME POUŽÍVAT

Údaje, které o vás uchováváme, můžeme používat následujícími způsoby:

 • abychom vám mohli odpovědět na dotazy;
 • abychom vám poskytli informace ohledně příslušného umělce Universal Music;
 • abychom vám poskytli nebo umožnili vybraným třetím stranám poskytnout vám informace o dalším zboží a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili, na něž jste se dotázali nebo které by vás podle našeho názoru mohly zajímat;
 • abychom vám a dalším uživatelům našich stránek poskytli návrhy nebo doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás nebo je mohly zajímat;
 • abychom vám prostřednictvím webových stránek, které navštívíte, poskytli nebo umožnili vybraným třetím stranám poskytnout vám cílenou reklamu týkající se zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat (další informace o tom naleznete níže v našich zásadách pro používání souborů cookie);
 • abychom měřili nebo chápali efektivitu reklamy, kterou vám a dalším osobám poskytujeme, a abychom vám poskytovateli reklamu, která je pro vás relevantní;
 • abychom sledovali postup a počet účastí v soutěžích a propagačních akcích;
 • abychom vám umožnili interakci s našimi stránkami, například odesílat komentáře nebo sdílet informace z našich stránek na sociálních sítích třetích stran;
 • abychom plnili naše závazky vyplývající ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a poskytovali vám informace, produkty a služby, které si od nás vyžádáte;
 • abychom spravovali váš přístup ke službám nebo vás upozornili na změny služeb;
 • abychom dodrželi zákonné či regulační požadavky;
 • abychom spravovali naše stránky, a pro interní operace, včetně odstraňování potíží, analýzy dat, testování, výzkumu, statistické účely a účely průzkumu;
 • abychom zlepšovali naše stránky a zajistili, že jejich obsah je zobrazován tím nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač;
 • jako součást našeho úsilí o bezpečné a zabezpečené stránky;
 • ke kontrole, ověření a vyhodnocení informací na vaší žádosti o zaměstnání, pokud jste požádali o zaměstnání ve společnosti UMG.

Informace, které obdržíme z jiných zdrojů, můžeme kombinovat s informacemi, které nám poskytnete, a informacemi, které o vás shromažďujeme (včetně informací týkajících se vašich zařízení). Tyto kombinované informace můžeme použít k výše uvedeným účelům.

Pro přehlednost uvádíme, že pokud jste umělec UMG a stránky se týkají licenčních poplatků a vašeho obchodnímu vztahu se společností UMG, pak společnost UMG použije informace, které o vás shromáždila z těchto stránek, pouze k usnadnění plateb licenčních poplatků a řízení obchodních vztahů s vámi a jinak, jak bylo dohodnuto ve vaší umělecké smlouvě se společností UMG.

ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakoukoli společností UMG, jejichž seznam je uveden zde, a s vybranými třetími stranami, včetně:

 • obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů z důvodu plnění jakékoli smlouvy, kterou s nimi nebo s vámi uzavřeme, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu;
 • obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, abychom vám mohli poskytovat informace o propagačních akcích a nabídkách;
 • relevantních umělců Universal Music a/nebo jejich zástupců;
 • poskytovatelů reklam, reklamních sítí a sociálních sítí, které tyto údaje vyžadují, aby mohli vybrat a poskytovat reklamy, které jsou pro vás a další osoby relevantní. Můžeme také použít agregované a další informace, které pomohou poskytovatelům reklam oslovit publikum, na které chtějí cílit. Osobní údaje, které jsme od vás získali, můžeme využít, abychom mohli vyhovět požadavkům poskytovatelů reklam zobrazením jejich reklamy tomuto cílovému publiku;
 • poskytovatelů analýz a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při vylepšování a optimalizaci našich stránek;
 • třetích stran, pokud s takovým sdílením budete souhlasit nebo o ně požádáte.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám:

 • v případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakýkoli podnik nebo majetek, v takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku;
 • pokud společnost UMG, která kontroluje tyto stránky, nebo v podstatě veškerý její majetek získá třetí strana, v takovém případě budou osobní údaje, které společnost uchovává o vás a ostatních zákaznících, jedním z předaných aktiv;
 • pokud jsme povinni zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem nebo abychom prosadili nebo uplatnili naše podmínky použití a další dohody; nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost společností UMG, našich zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s dalšími společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika;
 • jakékoli jiné třetí straně v případech, kdy je to zákonem dovoleno.

ULOŽENÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškeré poskytnuté informace mohou být zpracovány a uloženy, předávány nebo přístupné subjektům na celém světě, jak je popsáno v těchto zásadách. Přijmeme opatření, abychom zajistili, že vaše údaje jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Zavedli jsme technické a organizační postupy k ochraně informací shromážděných na těchto stránkách.

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože budeme dělat vše pro to, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní nebezpečí.

SOUBORY COOKIE

Naše stránky používají soubory cookie a další technologie pro sledování, které vás odlišují od ostatních uživatelů našich stránek. Pomáhají nám zajišťovat vaši spokojenost při prohlížení našich stránek a zároveň nám umožňují naše stránky vylepšovat. Podrobné informace o souborech cookie a dalších technologiích, které používáme, a účelech, pro které je používáme, naleznete níže v zásadách pro používání souborů cookie níže.

SOCIÁLNÍ MÉDIA A JINÉ TŘETÍ STRANY, KTERÉ NÁM POSKYTUJÍ OBSAH, REKLAMY NEBO ZAJIŠŤUJÍ FUNKČNOST NAŠICH SLUŽEB

Některý obsah, reklamy a funkce na našich stránkách mohou poskytovat třetí strany, které nejsou přidruženým subjektem naší společnosti. Můžete mít například možnost přihlásit se na naše stránky pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši totožnost a poskytnou vám možnost sdílet s námi určité osobní údaje. Služby, jako je Facebook Connect, vám umožňují zveřejňovat na vašem profilu informace o vašich aktivitách na těchto stránkách a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.

Na našich stránkách mohou být rovněž přítomni poskytovatelé reklam třetích stran. Tyto a další třetí strany mohou shromažďovat nebo přijímat určité informace o vašem používání našich stránek, a to i prostřednictvím používání souborů cookie a jiných internetových technologií s tím, že tyto informace mohou být shromažďovány v průběhu času a kombinovány s informacemi shromážděnými na různých webových stránkách a službách online.

 

Některé z těchto společností se účastní průmyslově vyvinutých programů, jejichž cílem je poskytnout spotřebitelům možnost rozhodnout se, zda přijímat cílenou reklamu. Navštivte prosím webové stránky provozované organizacemi Network Advertising Initiative Digital Advertising Alliance.

DĚTI

Tato stránka není zaměřena na děti (jak jsou definovány místními zákony) a společnost UMG vědomě neshromažďuje informace od dětí (jak jsou definovány místními zákony) bez souhlasu rodičů s výjimkou případů, kdy je to v souladu s platnými zákony.

VAŠE PRÁVA

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o omezení zpracování osobních údajů a požádat o přístup k nim, opravu, vymazání a přenos vašich osobních údajů tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže v části „Kontakt“. Pokud požadujete tyto informace, můžeme požadovat prokázání vaší totožnosti dokladem totožnosti.

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.

Nesete odpovědnost za to, že vaše informace jsou platné a aktuální. Své informace můžete aktualizovat tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže v části „Kontakt“.

Vaše informace budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo jak bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby. Vaše údaje budeme uchovávat a používat tak, jak bude nutné, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, řešili spory a prosazovali naše smlouvy.

Chcete-li se přihlásit k odběru našich informačních zpravodajů, budeme k jejich zasílání používat vaše jméno a e-mailovou adresu. Bez ohledu na vaše soukromí se můžete rozhodnout přestat přijímat naše informační zpravodaje nebo marketingové e-maily, v takovém případě postupujte podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto e-mailech, pomocí předvoleb pro e-maily na stránce nastavení účtu nebo tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže v části „Kontakt“.

Pokud se ucházíte o zaměstnání u společnosti UMG, můžete mít podle místních zákonů určitá práva týkající se vaší žádosti nebo našeho vyhodnocování. Jakoukoli žádost o uplatnění svých práv můžete podat tak, jak je popsáno níže v části „Kontakt“.

VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ V KALIFORNII

Obyvatelé státu Kalifornie mohou zrušit sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran tak, že nás budou kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Kontakt“.

Signály Do-Not-Track zakazující sledování a podobné mechanismy. Některé internetové prohlížeče mohou na webové stránky a další internetové služby, s nimiž uživatel komunikuje, přenášet signály „do-not-track“. Neexistuje žádný oborový standard, který by určoval, co by webové stránky měly dělat, když tyto signály přijmou. Společnost UMG v současné době na tyto signály nereaguje.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše stránky, naše informační zpravodaje a další sdělení mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, poskytovatelů reklam a přidružených společností. Pokud klepnete na odkaz na některou z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany soukromí a že my nepřijímáme žádnou odpovědnost nebo závazky ohledně těchto zásad.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Veškeré podstatné změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany soukromí, budou zveřejněny na této stránce před tím, než změna vstoupí v platnost, a/nebo vás budeme informovat prostřednictvím stránek, případně e-mailem. Doporučujeme tuto stránku často kontrolovat, abyste se dozvěděli o jakýchkoli aktualizacích nebo změnách našich zásad ochrany soukromí.

UŽIVATELÉ Z EVROPSKÉ UNIE

Tato část těchto zásad ochrany soukromí se na vás vztahuje pouze v případě, že používáte stránky ze země, která je členským státem Evropské unie, a doplňuje informace v těchto zásadách ochrany soukromí.

Právní základ pro zpracování údajů: Osobní údaje zpracováváme za účelem stanoveným v těchto zásadách ochrany soukromí, jak je popsáno výše. Náš právní základ pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je: nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi (například abychom vám poskytli požadované služby a abychom vás identifikovali a ověřili a vy jste tak mohli používat tyto stránky); nezbytné k dodržování právních požadavků (například k dodržení platných účetních pravidel a povinného zveřejňování informací v oblasti trestních řízení); nezbytné pro naše oprávněné zájmy (například abychom spravovali náš vztah s vámi a vylepšovali naše stránky); a založené na souhlasu našich zákazníků (například abychom s vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách a poskytovat vám marketingové informace), který může být následně kdykoli odvolán (pomocí nastavení předvoleb v e-mailu nebo pomocí tohoto formuláře na našich stránkách nebo zasláním e-mailu naší společnosti, jak je uvedeno v části Kontakt), aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Na podporu našich aktivit v oblasti zpracovávání údajů můžeme použít technologie automatizovaného rozhodování, včetně profilování. Ke schopnostem našeho automatizovaného rozhodování patří logická funkce, která se snaží rozpoznat umělce, hudbu, sdělení, produkty nebo nabídky, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Tato logická funkce nám pomáhá personalizovat vaše interakce se společností UMG a umělci UMG. Pro vás to znamená, že se na vašich stránkách mohou objevit online reklamy, přímá marketingová sdělení (pokud jste se k nim přihlásili) nebo jiné reklamní či marketingové zprávy nebo speciální nabídky, které vycházejí z vaší činnosti nebo interakcí se společnostmi UMG nebo partnery třetích stran.

V některých případech od vás můžeme vyžadovat poskytnutí osobních údaje pro zpracování, jak je popsáno výše, abychom vám mohli poskytnout všechny funkce stránek.

 

Mezinárodní předání

Naše sdílení vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí může zahrnovat předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Kdykoli předáme vaše osobní údaje mimo EHP, zajistíme, aby jim byla poskytnuta podobná úroveň ochrany, a to tak, že pokud to vyžaduje zákon, zajistíme alespoň jedno z následujících ochranných opatření:

 • předání osobních údajů do zemí, u nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo
 • využití konkrétních smluv schválených Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v Evropě.

 

Zásady pro používání souborů cookie

 

INFORMACE O NAŠEM POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Naše stránky používají soubory cookie a další podobné technologie (jak je popsáno níže), aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich stránek. Pomáhají nám zajišťovat vaši spokojenost při prohlížení našich stránek, vylepšovat naše stránky a poskytovat vám obsah a reklamu na míru.

Cookie je malý soubor skládající se z písmen a čísel, které ukládáme ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače, pokud k tomu poskytnete svůj souhlas. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přeneseny na pevný disk vašeho počítače.

Více informací o typech souborů cookie, které používáme, a jejich účelu naleznete v následující tabulce:

 

Typy souboru cookie

Účel souboru cookie

Bezpodmínečně nutné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abyste mohli procházet naše stránky a využívat jejich funkce. Informace shromážděné těmito soubory cookie se týkají provozu našich stránek, například skriptovacího jazyka a bezpečnostních tokenů, abychom mohli spravovat zabezpečené oblasti našich stránek.

Výkonnostní/analytické

Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace o tom, jak používáte naše stránky, například které stránky nejčastěji navštěvujete, zda se vám zobrazují chybové hlášky a jak jste se na naše stránky dostali. Informace shromážděné těmito soubory cookie slouží pouze ke zlepšení vašeho využívání našich stránek a nikdy k identifikaci vaší osoby. Tyto soubory cookie jsou někdy na stránky umístěny třetími stranami poskytovatelů služeb analýzy webového provozu, jako je Google Analytics.

Funkční

Tyto soubory cookie si pamatují volby, které učiníte, například zemi, ze které naše stránky navštěvujete, váš jazyk a veškeré změny, které jste provedli, co se týče velikosti textu nebo jiných částí stránek, jež si můžete přizpůsobit, abychom mohli zvyšovat vaši spokojenost s našimi stránkami, přizpůsobit vám je na míru a vaše návštěvy tak co nejvíce zpříjemnit. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou být použity ke sledování vašeho prohlížení jiných webových stránek.

Cílené nebo reklamní

Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašich zvycích při prohlížení a předpokládaných zájmech, abychom vám zobrazovali relevantnější reklamy. Používají se také k omezení počtu zobrazení reklamy, jakož i k měření účinnosti reklamní kampaně. Tyto soubory cookie obvykle umísťují reklamní sítě třetích stran. Pamatují si jiné webové stránky, které navštívíte, s tím, že tyto informace jsou sdíleny s organizacemi třetích stran, například poskytovateli reklam.

Soubory sociálních sítí

Tyto soubory cookie umožňují sdílet to, co děláte na našich stránkách, s organizacemi sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter. Nad těmito soubory cookie nemáme kontrolu. Pro informace o tom, jak fungují soubory cookie těchto organizací, si přečtěte jejich zásady ochrany soukromí.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby analýzy webového provozu) mohou také používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Tyto soubory cookie budou pravděpodobně analytické/výkonnostní soubory cookies nebo cílené soubory cookie.

Soubory cookie můžeme používat:

(i)         ke shromažďování anonymizovaných údajů o chování uživatelů na stránkách. Zachytit můžeme také informace o tom, z jakých stránek uživatel přišel a na které stránky šel poté, a rovněž některé demografické údaje (např. umístění uživatele), a tyto údaje můžeme použít k analýze chování uživatelů na různých stránkách;

(ii)        ke kategorizaci skupin uživatelů (anonymně) na základě demografických a/nebo behaviorálních údajů a jejich využití k tomu, abychom (1) zacílili naši reklamu na uživatele, kteří na webových stránkách třetích stran a webových stránkách Universal Music poskytli souhlas s používáním souborů cookie, a (2) umožnili cílenou reklamu třetích stran kategorizovaným uživatelům, kteří poskytli souhlas s používáním cookies, a to buď co se týče umístění reklamy, které společnost UMG zakoupila/umístila a zacílila na uživatele jménem třetích stran, nebo co se týče reklamy zakoupené/umístěné třetími stranami a zacílené na skupiny souborů cookie, které společnost UMG „prodala“ těmto třetím stranám.

Některé z našich stránek mohou ke zveřejňování reklam používat službu Google AdSense, včetně vašich demografických údajů a informací o vašich zájmech. Když si zobrazíte reklamu nebo na ni kliknete, bude nastaven soubor cookie, pomocí kterého vám budeme na této stránce a dalších webových stránkách poskytovat reklamy, které by vás mohly zajímat. Používání tohoto souboru cookie můžete zrušit, když navštívíte stránky o reklamě a ochraně soukromí Google: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby přijímala soubory cookie. Pokud však chcete odmítnout nebo smazat soubory cookie (nebo podobné technologie), podívejte se do části nápovědy a podpory v internetovém prohlížeči, kde naleznete pokyny ohledně blokování nebo smazání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete nebo zakážete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich stránek, včetně některých přizpůsobených funkcí.

 Další informace o správě souborů cookie naleznete na stránce www.allaboutcookies.org nebo na stránce www.youronlinechoices.eu, která obsahuje další informace o behaviorální reklamě a soukromí online.

Webové majáky

My můžeme nebo naši partneři třetích stran mohou používat softwarovou technologii nazvanou webové majáky (známé také jako webové chyby, volné GIF nebo pixely), které nám pomáhají pochopit, jaký obsah je účinný, například počítáním počtu uživatelů, kteří navštívili tyto stránky, a pochopit vzorce používání. Webové majáky jsou malé grafické prvky s jedinečným identifikátorem, které mají podobnou funkci jako soubory cookie a slouží k tomu, aby nám oznámily prohlížení obsahu. Na rozdíl od souborů cookie, které jsou uloženy na pevném disku počítače, jsou webové majáky vloženy na webové stránky, do reklam a e-mailů. My můžeme nebo naši partneři třetích stran mohou spojit informace shromážděné pomocí webových majáků s dalšími informacemi, které o vás shromáždíme.

Kromě zakázání souborů cookie a dalších technologií sledování, jak je popsáno výše, se můžete odhlásit z cílené reklamy od zúčastněných reklamních sítí, poskytovatelů segmentů návštěvníků, dodavatelů služeb zobrazování reklam a dalších poskytovatelů služeb, a to tak, že navštívíte webové stránky provozované organizacemi Network Advertising Initiative Digital Advertising Alliance.